Een op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar 550.000. Dit betekent dat steeds meer inwoners en organisaties dagelijks te maken krijgen met dementie. In Schiedam zijn er in 2020 1.200 inwoners met dementie. In 2050 zijn dat er naar verwachting 2.500.

Dementievriendelijk Schiedam

Schiedam vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over dementie. En door het mogelijk maken van begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente werkt daarin samen met inwoners, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties.

Certificaat Dementievriendelijk

Er gebeurt veel op het gebied van dementie in Schiedam. Daarom heeft de gemeente Schiedam op 21 september 2020, op Wereld Alzheimer Dag, het certificaat Dementievriendelijke Gemeente Schiedam ontvangen van Alzheimer Nederland, afdeling Nieuwe Waterweg Noord.

Meer weten?

 • Op de website van Samen dementievriendelijk kunt u zelf een gratis online training doen van 5 minuten. U leert hoe u om kunt gaan met mensen die dementie hebben.
 • Op de website van www.alzheimer-nederland.nl vindt u veel informatie over dementie en alles wat daarbij komt kijken.
 • De gemeente Schiedam heeft in 2021 een Uitvoeringsplan Dementievriendelijke gemeente Schiedam – Terugblik 2019-2020 – Vooruitblik 2021-2022 vastgesteld.
 • Het Netwerk Informele en Respijt Zorg (NIRZ) heeft in 2019 een overzicht opgesteld van het aanbod aan respijtzorg in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN), waaronder ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Het Geriatrisch Netwerk Nieuwe Waterweg Noord heeft in 2018 een Regionaal Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 Zorg en Ondersteuning voor mensen met dementie opgesteld. Hierin is het aanbod beschreven voor de hele keten van zorg voor dementie.

Activiteiten

 • Persoonlijk advies over ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers kan starten met een afspraak bij een van de zes wijkondersteuningsteams (WOT) die in Schiedam actief zijn. Daar werken onder andere ouderenadviseurs en consulenten van Rogplus.
 • Als de diagnose dementie is vastgesteld via de huisarts, kunt u ondersteuning krijgen van de casemanagers dementie. Deze worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Informatie: bij uw huisarts en/of zorgverzekeraar.
 • Minters Mantelzorg biedt diverse cursussen aan, waaronder 'Diagnose dementie… en dan', 'Iemand thuis verzorgen' en 'Individuele ondersteuning'. Ook biedt Minters Mantelzorg, op aanvraag, training en voorlichting op maat.
 • Alzheimer Nederland en Frankelandgroep organiseren elke tweede dinsdag van de maand in Zorgcentrum Frankeland een Alzheimercafé. Mensen met de diagnose dementie, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn hier van harte welkom.
 • Odensehuis De Bovenkamer in Vlaardingen houdt tweemaal per jaar vier gespreksavonden over dementie. Ook zijn er bij De Bovenkamer per week twee inloopdagen voor mensen met de diagnose dementie, mantelzorgers en geïnteresseerden. Verder kunnen mantelzorgers er eenmaal per maand terecht bij de Mantelzorggespreksgroep.
 • Mensen met lichte geheugenproblemen kunnen deelnemen aan de Visiteclubs Plus van Seniorenwelzijn MVS en Frankelandgroep
 • Mensen met zwaardere dementieklachten kunnen, na indicatie door Rogplus deelnemen aan de Wmo-maatwerkvoorziening Dagbesteding bij Frankelandgroep of Argos Zorggroep.
 • Om mantelzorgers te ontlasten kunnen er thuis Maatjes (getrainde en begeleide vrijwilligers) ingeschakeld worden die tijd met de cliënt met dementie doorbrengt of deze begeleidt naar afspraken.
 • Om mantelzorgers voor langere tijd te ontlasten is er logeermogelijkheid voor mensen met dementie. Deze is mogelijk op indicatie door Rogplus.