Schiedam groeit, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Dat vraagt om een nieuwe balans én aanpak in de verschillende vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Dat betekent dat vervoersmiddelen met elkaar gedeeld worden. Deelmobiliteit behoort tot de mobiliteitsexperimenten die zijn gedaan samen met Schiedammers, bewoners en werkgevers. 

We werken aan een ruim en aantrekkelijk aanbod van deelauto’s, -fietsen en -scooters, zonder dat dit voor overlast zorgt in de wijken. We zorgen dat deelmobiliteit voor iedereen bereikbaar en toegankelijk wordt.

Deelfietsen en deelscooters

Gebieden voor deelfietsen en deelscooters

Samen met de aanbieders van deelfietsen en deelscooters hebben we gebieden aangewezen waarbinnen deelfietsen en deelscooters aan- en afgemeld kunnen worden. Het gaat alleen om stoepen of delen van voetgangersgebieden. Uiteraard volgens de regels van de verkeerswetgeving. 

Parken en zeer krappe woonstraten vallen buiten de aangewezen locaties. Op andere locaties is voldoende ruimte om deelfietsen of deelscooters veilig en zonder het veroorzaken van overlast achter te laten. Alles hangt wel af van de manier waarop u het voertuig in de openbare ruimte achterlaat.

Wilt u weten waar beschikbare deelscooters en deelfietsen staan in Schiedam, dan kunt u die hier vinden.

Situatie bewaken

Op dit moment hebben we met handhavers en de aanbieders van deelmobiliteit afspraken gemaakt om deze situaties buiten te bewaken. Als het nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we in gezamenlijk overleg.

Deelauto's

In heel Schiedam staan deelauto's van MyWheels en Greenwheels.

  • Kijk hier of er een deelauto van MyWheels beschikbaar is en huur een deelauto van MyWheels. 
  • Kijk hier of er een deelauto van Greenwheels beschikbaar is en huur een deelauto van Greenwheels. 

Deelmobiliteit is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.