"Afbeelding met auto's in een voetgangersgebied"

De gemeente Schiedam wil graag een leefbare, gezonde en veilige binnenstad. Daarom is een gedeelte van de binnenstad voetgangersgebied. Bestuurders van vrachtwagens, bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen en brom- en snorfietsen mogen hier niet rijden. Dit mag alleen tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 17.30 en 19.00 uur ’s avonds om te laden en lossen. Toch rijden er regelmatig voertuigen buiten deze tijden door het voetgangersgebied. Ondernemers, bewoners en bezoekers op de Hoogstraat hebben hier last van. Daarom plaatst de gemeente Schiedam in februari 2023 vier camera’s in de Hoogstraat en een deel van het Broersveld. Deze camera’s registreren vanaf maandag 13 maart kentekens van voertuigen die door de straat rijden op momenten dat dit niet mag. beboet. Overtreders ontvangen de boete van het Centraal Justitieel Incassobureau en dit bedraagt € 160,- voor motorvoertuigen en € 110,- voor snor- en bromfietsers (exclusief € 9,- administratiekosten).

In sommige gevallen kunnen bestuurders van vrachtwagens, bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen en brom- en snorfietsen een RVV-ontheffing aanvragen om buiten de venstertijden door de straat te rijden en te laden en lossen. Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), fietsen en scootmobielen mogen altijd in het voetgangersgebied rijden. Buitengewoon opsporingsambtenaren blijven aanwezig in het gebied om onder andere overlastzaken te controleren en aan te pakken. Een aanvraag voor een RVV-ontheffing voor de Hoogstraat dient u in via RVV-ontheffing voor Hoogstraat Schiedam.

Vragen en antwoorden

Vragen over voertuigen en diensten

1. Op welke voertuigen wordt gehandhaafd?

Op alle voertuigen met een kenteken: vrachtwagens, bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

2. Mogen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) wel altijd door de Hoogstraat rijden?

Ja, hulpdiensten mogen altijd in het gebied rijden.

3. Mag ik met de fiets of scootmobiel wel de Hoogstraat inrijden?

Ja, fietsers en scootmobielen zijn altijd toegestaan in de Hoogstraat. Fietsers zijn te gast en moeten rekening houden met de voetgangers.

4. Mag ik met mijn brom- of snorfiets aan de hand de Hoogstraat in- of uitlopen?

Ja, dat is toegestaan. U mag alleen niet rijdend door de Hoogstraat. 

5. Mogen taxichauffeurs buiten venstertijden het gebied inrijden?

Ja, taxichauffeurs mogen stapvoets door de Hoogstraat rijden tussen 21.00 en 4.00 uur.

6. Mogen glazenwassers buiten venstertijden het gebied inrijden?

Nee, alleen binnen de venstertijd. Daarbuiten mag men niet zonder ontheffing door het voetgangersgebied rijden.

7. Mogen bezorgdiensten buiten venstertijden het gebied inrijden?

Het uitgangspunt is dat bezorgdiensten binnen de venstertijd hun bezorging regelen. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan kan een aanvraag voor een (eenmalige) ontheffing worden gedaan.

8. Ik heb een winkel, hoe kan ik mijn winkel bevoorraden?

Dit kunt u doen binnen de venstertijden.

Vragen over de beschikking

9. Hoe hoog is de boete?

De boete bedraagt € 150,- (exclusief € 9,- administratiekosten) van het Centraal Justitieel Incassobureau.

10. Kunnen overtreders een bezwaar indienen?

Ja, zij kunnen een bezwaar indienen bij de officier van justitie van het Openbaar Ministerie.  Hoe dit moet staat op de beschikking uitgelegd.

11. Is de foto van de overtreding op te vragen?

Ja, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.

12. Hoelang blijven gegevens bewaard?

Foto’s van voertuigen die toch geen overtreding hebben begaan, verwijderen we direct. Als mogelijk sprake is van een overtreding bewaren we het beeld maximaal 72 uur. Als de boa vaststelt dat het echt om een overtreding gaat, bewaren we de foto 5 jaar. Dit is een eis van het Openbaar Ministerie.

13. Krijg ik een boete als ik binnen de venstertijden het gebied inrijd en buiten de venstertijden het gebied weer uitrijd?

Rijden door het voetgangersgebied mag alleen tijdens de venstertijden. U loopt het risico om beboet te worden als u buiten de venstertijden met een voertuig door het gebied rijdt.

14. Hoe snel ontvangen overtreders een beschikking?

Het Centraal Justitieel Incassobureau verstuurt de beschikking. Dit duurt een aantal dagen.

15. Hoeveel tijd krijgt een overtreder om de boete te betalen?

Dit staat aangegeven op de beschikking die de overtreder ontvangt via het Centraal Justitieel Incassobureau.

Vragen over de camera’s

16. Staan de camera’s altijd aan?

Ja,  de camera’s werken altijd. Ze maken een foto zodra een kenteken langs rijdt buiten de venstertijden. De camera’s nemen geen bewegend beeld op.

17. Hoe zit het met de privacy en de AVG?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de (kenteken)gegevens. Bevoegde BOA’s bekijken de foto’s in een beveiligde omgeving en gaan hier vertrouwelijk en integer mee om. De gemeente wist direct de gegevens van voertuigen (foto en kenteken) die tijdens de venstertijden de Hoogstraat inrijden en van ontheffing houders. Bij een overtreding slaat de gemeente de foto, het kenteken, tijdstip en de locatie van de overtreding op. Dit doen we in een beveiligde omgeving en maximaal 5 jaar. In onze privacyverklaring leest u hier mee over.

18. Kom ik ook op de foto?

Nee, de camera’s fotograferen alleen de kentekens en de contouren van het voertuig.

Vragen over RVV-ontheffingen

19. Waarvoor kan ik een RVV-ontheffing aanvragen?

Met een RVV-ontheffing kunt u laden en lossen buiten de venstertijden in het voetgangersgebied Hoogstraat. Met de RVV-ontheffing mag u niet in het voetgangersgebied parkeren.

20. Hoe kan ik een RVV-ontheffing aanvragen voor de Hoogstraat?

Deze kunt u aanvragen via Digitale Parkeerbalie.

21. Welke RVV-ontheffingen zijn er?

U kunt een RVV-ontheffing voor één dag aanvragen. Bijvoorbeeld voor een spoedsituatie, een evenement van een dag, rouw- of trouwstoet of verhuizing. U moet uitleggen waarom u een RVV-ontheffing wilt. Deze RVV-ontheffing wordt altijd verleend en is vanaf het moment van de aanvraag geldig. Een RVV-ontheffing voor een dag kost € 46,95.

Wilt u voor langer dan 1 dag een RVV-ontheffing aanvragen? Bijvoorbeeld voor een verbouwing, meerdaags evenement of als glazenwasser? Dan vraagt u een maandontheffing aan. Deze kost € 51,85. U moet uitleggen waarom u een RVV-ontheffing wilt. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U ontvangt binnen 4 dagen een reactie. Een RVV-ontheffing voor een jaar kost € 111,65. 

U kunt alleen een jaarontheffing aanvragen als u een parkeerplaats heeft op eigen terrein die u alleen kunt bereiken door via het voetgangersgebied te rijden. 

Vragen over de proef

22. Waarom doen jullie een proef?

De inzet van camera’s in het voetgangersgebied is nieuw in Schiedam. Met de proef doen we eerst ervaring op en kunnen we bij de evaluatie aanpassingen doen.

23. Meten jullie de tevredenheid van het systeem bij bewoners en ondernemers in het gebied na de proef?

Ja, bij de evaluatie betrekken wij bewoners en ondernemers. De wijze waarop werken we de komende periode verder uit.

24. Wat beslissen jullie na de proef?

Na de proef volgt een evaluatie. De evaluatie geeft ons inzicht hoe de camera’s functioneren en levert mogelijk verbetervoorstellen op. Dit nemen we mee in de beslissing voor een definitieve situatie.

Algemene vragen

25. Waarom is er gekozen voor camerahandhaving kentekens en niet voor bijvoorbeeld meer inzet van boa’s of pollers (paaltjes die automatisch op en neer gaan)?

Onze boa’s kunnen niet altijd in het voetgangersgebied aanwezig zijn. De camera is een hulpmiddel van de handhaving om overtredingen vast te stellen. Het plaatsen van pollers doen we niet. Deze installaties zijn duur in aanschaf en onderhoud. Daarnaast vinden er regelmatig aanrijdingen met pollers plaats. De camera is de minst kostbare, maar meest efficiënte manier om het gedrag van weggebruikers te veranderen.

26. Waarom vindt de proef plaats op de Hoogstraat en niet op andere delen binnen het voetgangersgebied?

Bewoners, ondernemers en bezoekers ondervinden veel overlast in de Hoogstraat. Daarom starten we hier met een proef.

27. Betekent dit dat er straks minder boa’s op straat zijn?

De camera’s controleren alleen of een voertuig in het voetgangersgebied mag rijden. De inzet van onze boa’s op straat blijft bestaan. Tijdens hun rondes controleren zij veel meer zaken dan het verkeer.

28. Fietsers geven ook veel overlast, waarom wordt daar niet op gehandhaafd?

Fietsers zijn toegestaan in het voetgangersgebied. De grootste overlast komt door gemotoriseerd verkeer dat er niet mag rijden. Daar richten we de handhaving op. Fietsers zijn te gast en moeten rekening houden met de voetgangers.

29. Ontstaat er nu geen sluipverkeer op andere plekken, bijvoorbeeld de Lange Haven?

De Hoogstraat is een al bestaand voetgangersgebied. Met de inzet van camerahandhaving houden weggebruikers zich beter aan de regels. We verwachten niet dat hierdoor op andere plekken sluipverkeer ontstaat. Maar om alle effecten te kunnen beoordelen voeren we na 1 jaar een evaluatie uit.

30. Wat wordt gedaan met de opbrengst van de beschikkingen?

De opbrengst van beschikkingen is voor het Rijk. De gemeente krijgt niet de inkomsten uit boetes. Daar is het ons ook niet om te doen. De reden om de camera’s in te zetten is een leefbare en aangenaam voetgangersgebied met zo min mogelijk overlast van (motor)voertuigen.