Woonadres

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Dit is een woonadres. Als u geen woonadres heeft, kan de gemeente u onder bepaalde voorwaarden op een briefadres inschrijven. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U verblijft in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis.
 • U bent zeevarende.

Briefadres

In bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen. Er worden strenge voorwaarden gehanteerd voor het toewijzen van een briefadres. Alleen in bepaalde gevallen kunt u op een briefadres ingeschreven worden.

U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres als u:

 • Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
 • Een ambulant beroep heeft waardoor u veel onderweg bent. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld binnenvaartschippers of kermisexploitanten.
 • In een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om een vrouwenopvang of een gevangenis.

Bekijk voor meer informatie de beleidsregels. Deze vindt u op deze pagina.

Aanvragen

Een briefadres moet u persoonlijk op afspraak aanvragen aan de balie van het Klant Contact Centrum. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

Voorwaarden

 • Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn.
 • Op het gewenste briefadres moet iemand ingeschreven staan. Deze persoon moet schriftelijk toestemming geven voor uw briefadres.
 • U bent verplicht de reden voor de aanvraag van het briefadres te geven.
 • Een briefadres wordt in principe voor zes maanden verleend. Na afloop van deze periode vindt een herbeoordeling plaats.
 • Per adres kunnen maar twee briefadressen worden verleend. De leden van een gezin, inclusief minderjarige kinderen, worden als één inschrijving gezien.
 • Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt dat u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis verblijft of dat u zeevarende bent.