Wilt u bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning? Inzage in een bouwplan kan dan gunstig zijn. Deze moet u bij de gemeente indienen. In een bouwplan staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente is verplicht om bouwplannen te publiceren.

Inzage

Voor inzage kunt u een afspraak maken:

per mail: contact@schiedam.nl, vermeld uw contactgegevens, het dossiernummer, adres en de werkzaamheden waar de aanvraag betrekking op heeft

of via het reguliere contactformulier