De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Amaliapark bij de Ketheltunnel. De gemeente wil dat dit uitgroeit tot een uitnodigend en veelzijdig groengebied voor Schiedammers en regio-genoten om dicht bij de stad van buitengewone natuur te genieten. Met de aanleg van de Ketheltunnel is enkele jaren geleden een bijzonder nieuw stuk stad opgeleverd. Een deel daarvan is in gebruik als Sportpark Willem-Alexander en de overige 15 hectare is in de afgelopen jaren stapsgewijs verbeterd. Door meer groen en recreatie zorgen we ervoor dat de leefbaarheid in Schiedam vergroot wordt. Daarnaast is dit groengebied een cruciale schakel tussen de verschillende aangrenzende steden en kernen waar bewoners kunnen wandelen, recreëren, sporten en ontspannen.

In totaal was er voor de ontwikkeling van het Amaliapark 2 miljoen euro nodig. De gemeente Schiedam stelt hiervan de helft, 1 miljoen euro, beschikbaar tot en met 2025. De overige helft wil de gemeente met (Europese) fondsen en sponsoren bij elkaar brengen.

Veelzijdig vierseizoenen-park

In het Amaliapark is uiteraard veel aandacht voor groen. Zo zijn er diverse planten, struiken, kruiden en bomen geplant. Hierbij is gekozen voor soorten met variërende bloeitijden waardoor het park elk seizoen een andere uitstraling heeft. De variatie maakt dat er een rijk flora- en faunasysteem kan ontstaan. Door de heesters, kruiden en grassen is het gebied aantrekkelijk voor vlinders, insecten en vogels.

De biodiversiteit is voor iedereen toegankelijk. Er zijn namelijk doorlopende fiets- en wandelpaden aangelegd, waardoor het Amaliapark voor de hele omgeving goed bereikbaar is.

Amaliapark in vogelvlucht

Groencompensatie

Bij de realisatie van de aansluiting van de A4 op de A20 (Ketheltunnel) zijn een flink aantal bomen gerooid. In overleg is met Stichting Batavier cs/de Schiedamse Bomenridders (in een concept vaststellingsovereenkomst) besproken dat er 2.506 bomen worden (terug)geplant. Vanwege de bodemkwaliteit en beperkte draagcapaciteit en laagdikte van het tunneldak wordt het resterende aandeel van 1750 bomen gecompenseerd met een financiële bijdrage aan het Groenfonds.

Groen en pumptrack

Afgelopen jaar zijn er (zoals eerder in het plantseizoen 2020-2021) duizenden bollen aangeplant. Deze keer narcissenvelden met meerdere narcissen, die over een langere periode bloeien. Ook is op het sportcomplex een pumptrack aangelegd. Op het terrein van sportcomplex Willen Alexander zijn 120 bomen (47 bomen in beplanting en 73 stuks in gazon) geplant.

Tot slot wensen we de geluidsschermen nog verder te vergroenen. Ook wordt de Vlaardingse kant van het Amaliapark (na de aanleg van de warmteleiding) van entrees en bomen voorzien. 

Amaliapark plattegrond