In 2017 gingen we met elkaar de uitdaging aan. Ruim 1000 Schiedammers dachten mee over hoe we de afvalberg kunnen verkleinen. De uitdaging was om van gemiddeld 259 kilo restafval per persoon per jaar naar 160 kilo gaan. De ideeën en oplossingen van bewoners over hoe we dat aan konden pakken, vormden de basis van het afvalbeleid ‘Afval the Challenge’ dat we in 2017 presenteerden aan de stad.

Inmiddels is het 2023, er is veel resultaat geboekt en nu is de tijd rijp voor nieuwe stappen en plannen. Binnenkort leest u hier meer over op deze pagina.