Wilt u een aanwezigheidsvergunning aanvragen of wilt u hier meer informatie over?

Neem dan contact op via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vraag is of wat u wilt aanvragen.  Onze collega’s nemen zo snel mogelijk contact met u op. Door onderhoud kan deze dienst tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Onze excuses voor het ongemak.

Aanwezigheidsvergunning nodig?

Wilt u een speelautomaat in uw horecabedrijf plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. U mag maximaal twee kansspelautomaten hebben.

Eisen voor een speelautomaat

U moet voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent in het bezit van een drank- en horecavergunning
 • U horecabedrijf moet een hoogdrempelige inrichting zijn, zoals een café of restaurant

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan met een volledig ingevuld aanvraagformulier. Hierbij levert u de volgende stukken aan:

 • Een kopie geldig paspoort/legitimatiebewijs
 • Kopie drank- en horecavergunning 
 • Kopie van de overeenkomst tussen de verhuurder van de speelautomaten en de exploitant(en)

Procedure

De beslistermijn voor de aanvraag om een aanwezigheidsvergunning is acht weken. De termijn kan met maximaal acht weken worden verlengd.

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning worden conform de legesverordening kosten in rekening gebracht. De kosten voor één speelautomaat zijn € 226,50, voor twee speelautomaten wordt deze € 390,50

  Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken voor een aanvraag? Neem dan contact op met het team het team Veiligheid en Crisisbeheersing.