U heeft schade en u denkt dat de gemeente Schiedam daar schuld aan heeft. Bijvoorbeeld:

 • u heeft letsel opgelopen door een val over scheefliggende stoeptegels 
 • uw auto is beschadigd omdat er een gat in de weg zat
 • er zijn scheuren in uw woning ontstaan tijdens werkzaamheden in de straat

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u de gemeente zelf aansprakelijk stellen.

Hoe werkt het?

U stelt de gemeente aansprakelijk via het digitale schade-aangifteformulier. Het is aan u om te bewijzen dat de gemeente schuld heeft aan de schade. Geef duidelijk aan wát er is gebeurd, wáár het is gebeurd en wánneer het is gebeurd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij te voegen, zoals:

 • foto's, filmpjes
 • nota’s of offertes, die de hoogte van de schade aantonen
 • getuigenverklaring(en) of een proces-verbaal (bij verkeersongevallen)

Stappenschema

 1. U stuurt het ingevulde schadeformulier met bewijsstukken naar de gemeente.
 2. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 3. De schadebehandelaar stelt een onderzoek in. Het is mogelijk dat aan u nog extra gegevens worden gevraagd.
 4. We kunnen niet zeggen hoe lang het duurt om uw schadeclaim te behandelen. Dat hangt af van de soort schade en of alle informatie snel compleet is.
 5. Is de gemeente aansprakelijk voor uw schade? Dan krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk terug.
 6. Heeft de gemeente geen schuld aan uw schade? Dan krijgt u een brief met uitleg.

Goed om te weten

Op het schadeaangifteformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw schadeaangifte. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar andere instanties. Zoals een externe schadebehandelaar, de verzekeraar, of een schade-expert. U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw gegevens
 • recht op verbetering en aanvulling van uw gegevens
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.