Is 5G schadelijk voor mijn gezondheid?

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van straling van elektriciteit, radio, tv en andere zendmasten. Verschillende internationale en nationale gerenommeerde onderzoeksinstituten als het RIVM, de World Health Organization (WHO) en ZonMW doen onderzoek naar de hoeveelheid mobiele straling. De gemeente Schiedam volgt de adviezen van deze instanties. De voorlopige conclusie is dat er met de huidige regels voor straling geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. De Gezondheidsraad brengt binnenkort een advies uit over 5G en gezondheid.

Wordt de straling van de antennes gecontroleerd?

Ja. Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale regels voor de maximale sterkte van de straling. Agentschap Telecom houdt er toezicht op dat er geen plekken zijn waar de stralingsnormen worden overschreden.