Bedrijven en instellingen binnen Schiedam zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van een regeling voor het ophalen van hun afval. Hiervoor kan met een afvalinzamelbedrijf naar keuze een contract worden afgesloten. Onder bepaalde voorwaarden kan er gebruik gemaakt worden van de voorzieningen van huishoudelijk afval. Hiervoor dient reinigingsrecht te worden betaald. De voorwaarden zijn terug te vinden in het reinigingsrecht.